ជា​មួយ​នឹង​ការ TimeNow24​, នាឡិកា​នៅ​លើ​បណ្ដាញ​ដែល​អ្នក​អាច​រក​ពេល​វេលា​ពិត​ប្រាកដ​នៃ​កន្លែង​របស់​អ្នក​។ នាឡិកា​អាតូម​ពិត​របស់​យើង​បាន​ផ្តល់​នូវ​ប​ណ្តា​ញ​ឥត​គិត​ពេលវេលា​មូលដ្ឋាន​ត្រឹមត្រូវ​។ ជា​មួយ​នឹង​ការ TimeNow24 អ្នក​នឹង​តែង​តែ​នៅ​លើ​ពេល​វេលា​!

ពេល​វេលា​ពិត​ប្រាកដ​គឺ​:

TimeNow24 បទ​បង្ហាញ
TimeNow24 បទ​បង្ហាញ

តើ​អ្វី​ពេល​ដែល​វា​គឺ​ជា​? នាឡិកា​កុំព្យូទ័រ​របស់​អ្នក​គឺ​មិន​មាន​នៅ​លើ​ពេល​វេលា​? តើ​អ្វី​ដែល​វា​គឺ​ជា​ពេល​វេលា​ដែល​ឥឡូវ​នេះ​? ជា​មួយ​នឹង​ការ TimeNow24​, នាឡិកា​អាតូម​អន​ឡា​ញ​ពិត​សូម​មើល​សម្រាប់​ពេល​បច្ចុប្បន្ន​ដោយ​ឥត​គិត​ថ្លៃ​ហើយ​ទី​បំផុត​មាន​ពេល​វេលា​បរមាណូ​ពិត​ប្រាកដ​។ មិន​ថា​អ្នក​មាន​កុំព្យូទ័រ tablet ឬ​ទូរស័ព្ទ​ទំនើប​, ម៉ោង​ក្នុងស្រុក​នេះ​នឹង​បង្ហាញ​នៅ​ក្នុង​មិច​ផ្នេ​ក​មួយ​។

នៅ​ពេល​ដែល​ពន្លឺ​ព្រះ​អាទិត្យ​ដែល​ជា​នាឡិកា​ពិភពលោក

ប្រវត្តិ​សា​ស្រ្ត​, ពេល​វេលា​ពិត​ប្រាកដ​ត្រូវ​បាន​កំណត់​ជា​មួយ​នឹង​ការ​ប្រើ​ប្រាស់​នៃ​នាឡិកា​នេះ​។ ពេល​ដែល​ត្រូវ​គ្នា​នឹង​ថ្ងៃ​មួយ​នៃ 1/24 មួយ 1/24 នៃ​ពេល​វេលា​រវាង​ពីរ​វគ្គ​ទាំងឡាយ​នៃ​ព្រះអាទិត្យ​នៅ zenith បាន​។ ក៏​ប៉ុន្តែ​នាឡិកា​ពិភពលោក​នេះ​ដើម្បី​គណនា​ជា​ពេល​វេលា​មួយ​ជា​សកល​គឺ​មិន​ត្រឹមត្រូវ​ទេ​ព្រោះ​អំឡុង​ពេល​ការ​បង្វិល​របស់​ផែនដី​ប្រែប្រួល​បន្តិច​ប៉ុន្មាន​ឆ្នាំ​មក​នេះ​។

ពេល​វេលា​ពិត​ប្រាកដ​ជាមួយ​នឹង​តំបន់​ពេលវេលា

តំបន់​ពេលវេលា​គឺ​ជា​តំបន់​នៃ​ពិភពលោក​ដែល​ជា​កន្លែង​ដែល​ជា​ពេល​វេលា​ស្រប​ច្បាប់​គឺ​ដូចគ្នា​នៅ​គ្រប់​ទីកន្លែង​នោះ​។ គំនិត​ដំបូង​គឺ​ការ​ចែក​ពេល​វេលា​ផែនដី​ចូល​ទៅ​ក្នុង​តំបន់ 24 នៃ​ទំហំ​ដូច​គ្នា​។ តំបន់​ជា​លើក​ដំបូង​ដែល​ត្រូវ​បាន​ផ្តោ​ត​លើ​កាល​ដ៏​ខ្ពង់ខ្ពស់​បំផុត​ដែល Greenwich នៃ​រយៈបណ្ដោយ 0 នៅ​ពេល​ដែល​នរណា​ម្នាក់​ផ្លាស់ទី​ពី​តំបន់​មួយ​ពេល​ទៅ​មួយ​ផ្សេង​ទៀត​, ម៉ោង​ក្នុង​ស្រុក​កំពុង​កើន​ឡើង (ពី​ខាងលិច​ទៅ​ខាងកើត​) ឬ​ថយ​ចុះ (ពី​ខាងកើត​ទៅ​ខាងលិច ) សម្រាប់​មួយ​ម៉ោង​។

ពេល​ដែល​បរមាណូ​ពេលវេលា​ត្រឹមត្រូវ​និង​មូលដ្ឋាន

នាឡិកា​អាតូម​ឬ​ពេល​បរមាណូ​គឺ​មាន​ទ្រង់ទ្រាយ​ពេល​វេលា​មួយ​ដោយ​ផ្អែក​លើ​និយមន័យ​នៃ​ទី​ពីរ​ដោយ​ការ​ប្រើ​នាឡិកា​អាតូម​ដើម្បី​កំណត់​ស្តង់​ដា​រ​ជា​ពេល​វេលា​ដែល​ត្រូវ​បាន​ប្រើ​នៅ​ទូទាំង​ពិភពលោក​នេះ​។ លើក​ទី​ពីរ​នេះ​ត្រូវ​បាន​កំណត់​នៅ​ក្នុង​ឆ្នាំ 1967 នៅ​ឯ​សន្និសីទ​ទូទៅ​លើក​ទី 13 នៅ​លើ​ទំ​ង​ន់​និង​វិធានការ​។ ចាប់​តាំង​ពី​វា​ត្រូវ​ចំណាយ​ពេល 3 600 វិនាទី​សម្រាប់​មួយ​ម៉ោង​។